Технологія тривимірного опису поверхонь будівель за растровими альтиметричними даними

Название технологии / Title of technology

Технологія тривимірного опису поверхонь будівель за растровими альтиметричними даними

Аннотация предложения / Abstract of the offer

Університет Львова (Україна) розробив технологію опису поверхонь будівель за растровими даними висот сцени. За розробленою технологією, розпізнаються та описуються будівлі, дахи яких складають поверхні першого та другого порядків. Технологія адаптується для опрацювання будівель з заданими мінімальними розмірами.
Технологія призначена для реконструкції архітектури міст та інших населених пунктів, відтворенні деталей машин в реверсній інженерії.
Потрібні партнери для завершення розробки з метою розширення сфер застосування та її комерціалізації.

Описание предложения / Description of the offer

Технологія створена для забезпечення опрацювання зображень будинків, отриманих з лазерного далекоміра, – це пакет математичного та програмного забезпечення, призначений для побудови тримірних структур об’єктів використовуючи дані лазерного далекоміра, встановленого на літаючій платформі.
Програмне забезпечення розроблене на мові ANSI C.
Програмна система опрацювання зображень будинків, отриманих з лазерного далекоміра, виконує реконструкцію тримірних структур площинних, пірамідальних та інших об’єктів. На об’єктах, які містять площини другого порядку, можуть бути реконструйовані лише циліндричні поверхні. Опрацьовуються як одиничні, так і групові обєкти. Вхідні дані подаються у формі 16 розрядів на піксель растрового зображення в форматі RAW. Вихідні дані представляються у вигляді тримірного векторного опису сцени.
Розробник технології володіє багаторічним досвідом в сфері створення математичного та програмного забезпечення засобів обчислювальної техніки, що засвідчено значним числом виконаних проектів, публікацій в наукових журналах та виступів на міжнародних науково-технічних конференціях.

Преимущества предложения / Аdvantages of the offer

Пропонована технологія забезпечує наскрізний процес опрацювання висотних даних та отримання тривимірного опису будівель виявлених на сцені. За допомогою системи параметрів програмне забезпечення адаптується до розпізнавання об’єктів із заданими характеристиками (мінімальні просторові розміри). Для підвищення якості опису будівель, використовуються їх природні характеристики, паралельність та перпендикулярність сторін.
При потребі пропонована технологія може бути розширена (шляхом доопрацювання класифікатора) для опрацювання та тривимірного опису інших природніх об’єктів, таких як дерева, дороги та інше.

Области применения / Domain of Application

Розроблена технологія та алгоритми сегментації та описання тривимірних об’єктів за растровими альтиметричними даними дозволяє отримати тривимірних представлення будівель для використання в різних задачах (планування міст та територій, моделювання мікроклімату, візуалізації забудови, пошук відмінностей між планом та реальною забудовою, реверсної інженерії та інше);
Пропонована технологія може використовуватися в програмних комплексах геоінформаційних систем та порталів для формування тривимірного описання та відображення інформації про забудову регіонів.

Добавить комментарий