Технологія тривимірного опису поверхонь за воксельними даними промислової комп’ютерної томографії

Название технологии / Title of technology

Технологія тривимірного опису поверхонь за воксельними даними промислової комп’ютерної томографії

Аннотация предложения / Abstract of the offer

Університет Львова (Україна) розробив технологію опису поверхонь об’єктів за воксельними даними промислової комп’ютерної томографії, яка може бути застосована для детектування порожнин, дефектів у деталях машин, а також візуалізації виділених об’єктів засобами САПР. Для опису використовуються тріангуляційні сітки. Отримані при первинному описі тріангуляційний опис оптимізується з метою зменшення кількості даних необхідних для його подання.
Потрібні партнери для завершення розробки з метою розширення сфер застосування та її комерціалізації.

Описание предложения / Description of the offer

Технологія створена для забезпечення опрацювання тривимірних зображень деталей машин, отриманих з комп’ютерного томографа, – це пакет математичного та програмного забезпечення, призначений для побудови тримірних структур об’єктів використовуючи воксельні дані промислового томографа.
Програмне забезпечення для обробки зображень за даними промислової комп’ютерної томографії відповідає всім основним вимогам, що виникають при використанні систем рентгенівської комп’ютерної томографії для неруйнівного контролю, дослідження внутрішньої структури об’єктів, визначення геометричних розмірів об’єктів, тривимірного моделювання, імпорту моделей об’єктів в спеціалізовані САПР для їх подальшого опрацювання та аналізу.
Програмне забезпечення є сумісним з будь-яким типом системи промислової комп’ютерної томографії, незалежно від способу сканування досліджуваних об’єктів, джерела випромінювання, системи детектування та типу механічного маніпулятора, що входять до складу системи. Програмне забезпечення є орієнтованим на обробку як двовимірних (2D) так і тривимірних (3D) томограм, працює під керуванням операційної системи Windows XP та має зручний інтерфейс користувача.
Розробник технології володіє багаторічним досвідом в сфері створення математичного та програмного забезпечення засобів обчислювальної техніки, що засвідчено значним числом виконаних проектів, публікацій в наукових журналах та виступів на міжнародних науково-технічних конференціях.

Преимущества предложения / Аdvantages of the offer

Пропонована технологія забезпечує процес опрацювання воксельних даних та отримання тривимірного опису об’єктів виявлених в об’ємі, зокрема: виділення та опис об’єктів для їх подальшого опрацювання засобами САПР; детектування дефектів (порожнин) та створення їх бази даних з забезпеченням ієрархії приналежності дефектів конкретному об’єкту (підоб’єкту) загального зображення; швидке індексування БД об’єктів та можливість незалежної обробки будь-якого об’єкту (дефекту); зменшення кількості даних в кінцевому векторному поданні об’єктів для пришвидшення їх опрацювання та візуалізації; 2D та 3D візуалізацію опрацьованих даних; конвертування 3D воксельного представлення досліджуваного об’єкту у векторні формати (STL, DXF, PLY);

Области применения / Domain of Application

Розроблена технологія та алгоритми сегментації та описання тривимірних об’єктів за воксельними даними дозволяє отримати тривимірних представлення деталей машин для використання в задачах неруйнівного контролю, дослідження внутрішньої структури об’єктів, визначення геометричних розмірів об’єктів, тривимірного моделювання, імпорту моделей об’єктів в спеціалізовані САПР для їх подальшого опрацювання та аналізу
Пропонована технологія можу використовуватися в програмних комплексах САПР та порталів для відображення інформації про тривимірні об’єкти.

Добавить комментарий